Må bra

Med regelbunden massage förebyggs belastningsskador och stressrelaterad ohälsa. 25 minuter klassisk massage en gång i månaden.

Må bättre

Komplettera massagen med en ergonomisäkring av arbetsplatsen. Om din arbetsplats har de bästa ergonomiska förutsättningarna minskar den dagliga belastningen på kroppen och risken för arbetsskador minskar betydligt. Du får dessutom verktyg att hantera din stress under en workshop i avspänning.

Må bäst

Här ingår också en föreläsning i stresshantering. Vad händer i hjärnan när vi utsätts för långvarig stress? Hur upptäcker vi de tidiga tecknen och vad kan vi göra tillsammans på arbetsplatsen för att förebygga och hjälpa? En föreläsning som ger insikter och viktiga nycklar till stresshantering, både på individ- och gruppnivå.

friskvard
massage
stresshantering

Friskvård

Med Wallén Hälsoinspirations friskvårdspaket erbjuds ni friskvård till en fast månadskostnad. På det sättet är det enkelt att hålla koll på hur mycket ni satsar på friskvård per år och ni behöver inte oroa er för oförutsedda kostnader utan kan fortsätta att ägna er åt det ni kan bäst; driva företaget framåt. Kontakta Cecilia för mer information om de olika friskvårdspaketen.

Massage

Sedan flera år tillbaka hjälper jag företag som Din Bil och Sodexo med förebyggande massage på arbetsplatsen. Här kan du läsa några referenser Wallén Hälsoinspiration fått från våra fina kunder.

Jag kommer till er och har med mig den utrustning som behövs. Det enda ni som företag tillhandahåller är tiden och lokalen.Alla mår bra av massage, oavsett om du har ett stillasittande arbete eller om du rör på dig mycket på dagarna.

Det jag erbjuder förutom massage, är workshops, föreläsningar och tips på lämpliga egenvårdsprodukter – inspirerande enkelt!
Ni kan boka hel- eller halvdagar, en eller flera gånger i månaden – det som passar er. Dessutom kan jag erbjuda rådgivning och inspiration via telefon, mejl eller hemsidan. Det är regelbundenheten som är viktigast.

Godkänd för F-skatt och innehar patientskadeförsäkring. Medlem i Kroppsterapeuternas Yrkesförbund.

Stresshantering

I mars 2013 gjordes en undersökning på uppdrag av Hjärnkoll där de bland annat har tittat på vad stressrelaterad ohälsa kostar företagen idag. Där såg man att problemet kostade företagen minst 150 000 kr/drabbad anställd  i nedsatt arbetsprestation samt kort- och långtidssjukskrivningar.

Det går att förebygga stressrelaterad ohälsa med relativt små medel, t ex genom ökad kunskap och ökad medvetenhet kring stress och förebyggande åtgärder.

Wallén Hälsoinspiration håller föreläsningar, workshops och seminarier där deltagarna får med sig ökad medvetenhet och viktiga redskap för att kunna förebygga problemen på arbetsplatsen och privat.